banner


Od 2013 roku Fundacja In Posterum aktywnie promuje polskich producentów żywności na rynkach zagranicznych. Współpracujemy z dużymi producentami żywności. Mamy kontakty z wiodącymi dystrybutorami i odbiorcami żywności.

Głównymi kierunkami naszych działań jest Unia Europejska, Afryka, kraje arabskie oraz rosyjsko-języczne. Naszym celem jest stworzenie wiarygodnej i stabilnej marki w handlu zagranicznym na szeroko pojętym rynku przetworów rolnych.