Jednym z obszarów działalności Fundacji In Posterum jest wspieranie przedsiębiorczości oraz innowacyjności w Polsce poprzez wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz transfer i komercjalizację innowacyjnych technologii. Nasze dokonania w tym zakresie zostały dostrzeżone przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, która nadała Fundacji status Centrum Transferu Technologii PARP.

Fundacja współpracuje z zespołem ekspertów z różnych dziedzin nauki oraz biznesu w celu stworzenia efektywnej infrastruktury wspierającej proces transferu technologii i komercjalizacji innowacji technologicznych.

Działania Fundacji skupiają się na szeroko rozumianym procesie przeniesienia wyników badań naukowych, myśli naukowej, wyników prac badawczo-rozwojowych, procesów, patentów, innowacyjnych technologii i oryginalnych pomysłów do gospodarki w celu praktycznego ich zastosowania. Fundacja pełni swojego rodzaju pomost między światem nauki, biznesu oraz inwestorami kapitałowymi a poprzez swoje działania tworzy płaszczyznę, na której te dwa odmiennie środowiska mogą podejmować dialog.

transfer