banner


Każdy startup boryka się problemami, których zdefiniowanie rozwiązanie decyduje o prawdopodobieństwie sukcesu. Kierując się zasadami etyki w biznesie budujemy długotrwałe relacje startującymi przedsiębiorcami.

Jednocześnie zapewniamy realistyczną ocenę przyjętych założeń i celów. Potencjał każdego pomysłu oceniamy indywidualnie. Doradzamy ludziom, a nie firmom.

Akcelerator In Posterum łączy zasoby Fundacji i jej relacji ze światem biznesu i dostarcza początkującym przedsiębiorcom wiedzę, doświadczenie i „know-how”, potencjalne finansowanie zalążkowe oraz okazję do wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Akcelerator In Posterum to zindywidualizowany program przyspieszenia, zapewniając korzyści płynące z tego typu programu przedsiębiorcom które nie chcą uczestniczyć w grupowym akceleratorze ceniąc sobie indywidualne podejście. Nasz program nie ma punktu końcowego lub określonego okresu. Przedsiębiorstwa biorące udział w akceleracji stają się częścią portfolio spółek In Posterum, z którymi Fundacja pracuje przez okres wzrostu i rozwoju.