banner

Celem działalności Fundacji In-Posterum jest wspieranie polskiej kultury, przdsiębiorczości i innowacyjności. Chcemy poprzez komercjalizację i transfer technologii, rozwój polskiego eksportu oraz kultury, wspomagać instytucje i osoby mające nowatorskie pomysły.

Wierzymy, iż efekty naszej pracy przyczynią się do zwiększenia innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.